versie 24 mei 2018

Boost Body & Mind respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Boost Body & Mind heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Boost Body & Mind.

Delen met derden
Boost Body & Mind zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en met jouw uitdrukkelijke toestemming.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Boost Body & Mind gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Boost Body & Mind, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Boost Body & Mind kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Boost Body & Mind en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boost Body & Mind verstrekt.
Bij Boost Body & Mind kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Boost Body & Mind verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Boost Body & Mind je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een online training of een of meerdere sessies.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang en over de dienstverlening van Boost Body & Mind. Ook als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Boost Body & Mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Boost Body & Mind zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Boost Body & Mind maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Boost Body & Mind maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar maaike@boostbodyandmind.nl
Boost Body & Mind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Boost Body & Mind is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
boostbodyandmind.nl is de website van Boost Body & Mind. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68335911. E-mailadres: maaike@boostbodyandmind.nl